0
Your Cart
No products in the cart.
/
18 júna, 2023

Bezpečnosť elektrických zariadení a techník, prvá pomoc pri úraze

00
0 Enrolled

Course Content

Výuka o správnom používaní elektrických zariadení a techník na pracovisku

Naučenie sa o základných pravidlách bezpečnosti pri práci s elektrickými prístrojmi a prevencii elektrických úrazov

Tréning základných prvých pomocí a záchranných postupov

Diskusia o základných situáciách, ako sú úrazy, popáleniny alebo náhla choroba, a o správnych krokoch pri poskytovaní prvých pomoci

Výuka o základných princípoch elektrickej bezpečnosti a prevencii elektrických úrazov

Diskusia o dôležitosti používania správnych ochranných prostriedkov a nástrojov

250,00  350,00 
Durations:
Lectures: 0
Students: Max 0
Level: Všetky úrovne
Language: Slovak
Certificate: Yes