0
Your Cart
No products in the cart.
/
18 júna, 2023

Bezpečnostné zásady a postupy

00
0 Enrolled

Course Content

Výučba o základných bezpečnostných zásadách a postupoch v obchodnej spoločnosti

Diskusia o dôležitosti dodržiavania bezpečnostných pravidiel a prevencie pracovných úrazov a chorôb

Naučenie sa, ako identifikovať potenciálne riziká a hodnotiť nebezpečenstvo na pracovisku

Diskusia o význame preventívneho opatrenia a správneho riadenia rizík

Výuka o dôležitosti ergonómie a správneho usporiadania pracovného prostredia pre minimalizáciu zranení a ochorení

Diskusia o technikách prevencie a základných cvičeniach na uvoľnenie napätia a zlepšenie pohody pri práci

Tréning na požiarny a evakuačný plán v prípade núdze

Naučenie sa o rôznych typoch požiarových zariadení, evakuačných cestách a postupoch v prípade požiaru alebo inej núdzovej situácie

250,00  350,00 
Durations:
Lectures: 0
Students: Max 0
Level: Všetky úrovne
Language: Slovak
Certificate: Yes