0
Your Cart
No products in the cart.
/
18 júna, 2023

Úvod do MS Excel a jeho rozhranie

Course Content

Zoznámenie sa s prostredím MS Excel, jeho listami, buniek a navigáciou

Naučenie sa používania rýchleho prístupu, zmieny zobrazenia a prispôsobenia rozloženia pracovného prostredia

Výuka o základných operáciách s údajmi v MS Excel, ako je zadávanie hodnôt, kopírovanie, presúvanie a vymazávanie údajov

Naučenie sa o používaní vzorcov, výpočtoch a matematických funkcií pre jednoduché výpočty

Tréning na formátovanie buniek, ako sú čísla, písmo, zarovnanie atd.

250,00  300,00 
Durations:
Lectures: 0
Students: Max 0
Level: Všetky úrovne
Language: Slovak
Certificate: Yes