0
Your Cart
No products in the cart.
/
18 júna, 2023

Úvod do operačného systému Windows

Course Content

Zoznámenie s rozhraním a základnými komponentmi operačného systému Windows

Naučenie sa o práci s ponukou Start, pracovnej plochy, panelov úloh a správe súborov

Naučenie sa, ako správne organizovať a pracovať so súbormi a priečinkami v operačnom systéme Windows

Diskusia o kopírovaní, presúvaní, premenovávaní a mazaní súborov a priečinkov

Výučba o nastavovaní a prispôsobovaní operačného systému Windows podľa individuálnych potrieb používateľa

Naučenie sa o zmenách nastavení obrazovky, zvuku, klávesnice, siete a súkromia

Free
Free access this course
Durations:
Lectures: 0
Students: Max 0
Level: Všetky úrovne
Language: Slovak
Certificate: Yes