0
Your Cart
No products in the cart.
/
18 júna, 2023

Úvod do PowerPointu a jeho rozhranie

Course Content

Zoznámenie sa s prostredím PowerPointu, jeho nástrojmi a funkčnými prvkami

Naučenie sa navigácie medzi snímkami, zmeny zobrazenia a používania rýchleho prístupu

Tréning na výber vhodného dizajnu a šablóny pre prezentáciu

Naučenie sa o prispôsobení šablóny, vrátane zmeny farieb, písma, rozloženia a pozadia

Výuka o vytváraní a formátovaní snímok v prezentácii

Naučenie sa o pridávaní textu, obrázkov, grafiky a multimediálnych prvkov a ich prispôsobení

Tréning na používanie efektov prechodov a animácií medzi snímkami

Naučenie sa o rôznych možnostiach a nastaveniach prechodov a animácií pre vizuálnu atraktivitu prezentácie

Výuka o vkladaní multimediálnych prvkov, ako sú videá, zvuky a odkazy do prezentácie

Naučenie sa o tvorbe interaktívnych prvkov, ako sú ovládacie prvky, hypertextové odkazy a navigácia

250,00  300,00 
Durations:
Lectures: 0
Students: Max 0
Level: Všetky úrovne
Language: Slovak
Certificate: Yes