0
Your Cart
No products in the cart.
/
18 júna, 2023

Základy spracovania dát

00
0 Enrolled

Course Content

Úvod do spracovania dát a základné pojmy, ako sú údaje, premenné, tabuľky a databázy

Naučenie sa o základných operáciách s dátami, ako je filtrovanie, triedenie, zoskupovanie a výpočty

Tréning na zber a získavanie dát z rôznych zdrojov, vrátane ankiet, dotazníkov, webových formulárov a externých databáz

Naučenie sa o rôznych metódach získavania dát, ako sú manuálne vkladanie, import, automatizované extrakcie a API rozhrania

Tréning na analýzu a vizualizáciu dát pre odhalenie vzorov, trendov a vzťahov

Naučenie sa o používaní štatistických metód, grafov, tabuliek a nástrojov na vizualizáciu dát

Tréning na dátovú bezpečnosť a ochranu súkromia pri práci s citlivými dátami

Naučenie sa o dôležitosti zabezpečenia dát, reguláciách týkajúcich sa súkromia a správnom používaní prístupových práv

350,00 
Durations:
Lectures: 0
Students: Max 0
Level: Všetky úrovne
Language: Slovak
Certificate: Yes