0
Your Cart
No products in the cart.
/
18 júna, 2023

Základy utajovania informácií

Course Content

Výuka o základných princípoch utajovania informácií a dôvode, prečo je to dôležité pre ochranu citlivých údajov

Naučenie sa o klasifikácii dokumentov, označovaní utajovaných informácií a správnom označení úrovne utajenia

Tréning na správny proces vytvárania, spracovania a zdieľania utajovaných dokumentov

Naučenie sa o kontrole prístupu, uchovávaní, presune a deštrukcii utajovaných dokumentov

Výuka o zodpovednosti a povinnostiach pri práci s utajovanými dokumentmi

Diskusia o dôležitosti dodržiavania pravidiel a postupov, ochrane citlivých informácií a prevencii únikov dát

Tréning na bezpečnostné opatrenia a technológie, ktoré podporujú ochranu utajovaných dokumentov

Naučenie sa o šifrovaní, autentifikácii, sledovateľnosti, firewall-och a ďalších technických riešeniach

Výuka o rizikách spojených so zaobchádzaním s utajovanými dokumentmi a možných hrozbách pre bezpečnosť informácií

Diskusia o preventívnych opatreniach, ako sú školenia, interné audity, politiky bezpečnosti a monitorovanie aktivít

350,00 
Durations:
Lectures: 0
Students: Max 0
Level: Všetky úrovne
Language: Slovak
Certificate: Yes